top of page
פרויקט שנתי דף ראשי קורסים.jpg
שונית2.jpg

קורס המיועד לצלמות ולצלמים מקצועיים המעוניינים לעבוד על נושא שנתי בליווי מקצועי.

שונית פלקו זריצקי כיתת שנה ב.jpg
כיתת אמנית.jpg

מסלול שנתי לצלמות וצלמים המעוניינים לפתח את שפתם הצילומית האישית. הקורס משלב תאוריה ועשייה, ונוגע במגוון נושאים וז'אנרים עד לגיבוש שפה צילומית אישית

כיתת אמנית דף ראשי קורסים.jpg
כיתת אמנית אורך 2.jpg

מסע אישי דרך המצלמה, במהלכו יבחנו נושאים מסורתיים ועכשוויים הנוגעים בזהות, מגדר וגוף,

באמצעות הצילום המבויים ככלי לביטוי אישי ותרבותי.    

sagit_ logo final-01.png
bottom of page