top of page
תמר2.jpg
אודק.jpg

קורס המיועד לצלמות ולצלמים מקצועיים המעוניינים לעבוד על נושא שנתי בליווי מקצועי.

בתחילת השנה תינתן עזרה וליווי בבחירת וגיבוש הנושא, הכוונה לשכלול טכני ורעיוני, והפנייה למקורות מחקר והשראה רלוונטיים, מקצועיים, אקדמיים, ותרבותיים.

במהלך השנה יתקיימו מפגשי הגשת עבודות הכוללים התבוננות משותפת, ניתוח והסבר על בחירת העבודות מתוך חומרי הגלם, שימת דגש על פיתוח האלמנטים הבולטים והייחודיים, ושיפור ודיוק האלמנטים החסרים.

בהגשות יושם דגש על הקניית כלים לבחירה וגיבוש סדרה:  כיצד מתבטא הקשר בין הצורה לתוכן, קשר המאפשר לדייק את הבחירות הטכניות וההחלטות החזותיות, לתכנים ולמסרים אותם רוצים להעביר. במקביל, תוך קבלת כלים להסתכלות, לקריאה ולבחירת התמונות המדוייקות מתוך חומרי הגלם, תחודד השפה האישית ותגובש הסידרה הצילומית של כל צלמת וצלם.  

בנוסף לעבודה על הסדרה המצולמת תתקיים הכוונה ועזרה בגיבוש טקסט מקצועי שילווה את הפרוייקט.

מפגשי הגשת העבודות הקבוצתיים ישלבו בין הכוונה מקצועית ואישית, למסגרת מחייבת הדוחפת קדימה והמאפשרת הפרייה הדדית.

12 מפגשים שנתיים בני שלוש וחצי שעות, פעם בשבועיים, בשעות הבוקר

מספר המקומות מוגבל

פרויקט שנתי

sagit_ logo final-01.png
bottom of page