top of page

סילבוס // שנה ב

מסלול ביטוי אישי

מפגש 9 :

הרצאה: "סיפור מצולם"

מתן תרגיל

מפגש 10 :

הגשה מס' 4 פרויקט שנתי

הגשה ראשונה "סיפור מצולם"

מתן הכוונה להמשך עבודה

 

מפגש 11 :

הגשת "סיפור מצולם "

הכנה לפריוויו

 

מפגש 12 :

מפגש פריוויו" התבוננות על התהליך השנתי איסוף וסינון החומרים שצולמו עד כה

ניתוח החומרים ומציאת הקשרים, חיבורים,

זהות צילומית ואמירה אישית

גיבוש ודיוק הנושא השנת

 

מפגש 13 :

הגשה מס' 6 פרויקט שנתי

הרצאה המלווה ברפרנסים רלוונטים לתכני הפרויקטים האישיים

הנחיה לגיבוש וכתיבת הצהרת אמן.ית

 

מפגש 14 :

הגשה מס' 7 פרויקט שנתי

הגשת דראפט ראשון של הצהרת אמן.ית

מפגש 15 :

הגשה מס' 8 פרויקט שנתי

הגשת דראפט שני של הצהרת אמן.ית

הנחיה למפגש המסכם

מפגש 16 : מפגש סיכום חגיגי בו יוצג פרויקט הגמר של כל משתתף.ת,

ובו יתקיימו: הגשה סופית של הפרויקט השנתי  והצגת הצהרת האמן.ית

מבנה הקורס:

מפגש 1 :

מפגש פתיחה והצגת התהליך ומבנה הקורס הכוונה בבחירת נושא שנתי לעבודה אישית

 

מפגש 2 :

הגשה מס' 1 פרויקט שנתי,

ניתוח וקריאה של העבודות

הכוונה והנחיה אישית

הרצאה "צילום וזכרון חלק א'"

מתן תרגיל בנושא

מפגש 3 :

הגשה "צילום וזכרון חלק א"

הרצאה: "צילום וזכרון חלק ב'"

מפגש 4 :

הגשה מס' 2 פרויקט שנתי

הגשת סדרת "צילום וזכרון חלק ב"

הכוונה להמשך עבודה

מפגש 5 :

סיור מודרך אישי בתערוכת "עדות מקומית"

מתן תרגילים בהתבוננות ואוצרות

על מנת לפתח ראיה "סדרתית"

*התאריך כפוף לתאריכי הצגת התערוכה

מפגש 6 :

הרצאה: "צילום מקום ודיוקן סביבתי"

הכנה למפגש מעשי "צילום מבוים ברחוב"

 

מפגש 7 :

מפגש מעשי בו יתנסו המשתתפים בצילום דיוקן מבוים ברחוב. כיצד ליצור אינטראקציה עם אנשים זרים, עזרים ופתרונות טכניים, טיפים לשימוש נכון בלוקיישן

דגש על בניית סדרה

 

מפגש 8 :

הגשת הסדרה מהסדנה המעשית "צילום מבוים ברחוב"

הגשה מס' 3 פרויקט שנתי,

ניתוח וקריאה של העבודות

מתן הכוונה להמשך עבודה

גלית רחמים ביטוי אישי שנה א.jpg

*הסילבוס כפוף לשינויים בהתאם להתפתחות השיעורים ולהחלטות מקצועיות

sagit_ logo final-01.png
bottom of page