top of page

סילבוס // שנה א

אובייקט - דיוקן - גוף

מפגש מס '9: 

הגשת עבודות 

הרצאה: "אמנות גו ף: מציג ומחאה" 

מתן תרגיל  

מפגש  מס '10:

מפגש מעש י: התחפשו ת 

 

מפגש מס' 11: 

הגשת עבודות 

מתן  הרצאה: גוף וחומר- פעולה מול מצלמה 

מתן תרגיל   

 

 

מפגש מס '12: 

הגשת עבודות 

הרצאה: "זהות וזכרון : פרפורמנס ווידאו ארט" 

מתן תרגיל 

 

מפגש מס' 13: 

הגשת עבודו ת

הכנה למפגש הבא- פריוויו אישי 

מפגש מס' 14: 

פריוויו מקיף ואישי על הנעשה במהלך השנה

חיבורים בין עבודות שנעשו תוך ניתוח התהליך האישי   

עבודה על טקסט אישי, דיוק הזהות הצילומית 

הכוונה והדרכה בבניית  פורטפוליו 

מפגש מס '15: 

פגישות אישיות לקראת בניית הפורטפוליו ועריכת טקסט אישי 

מפגש מס' 16 :

מפגש סיכום חגיגי והגשת הפורטפוליו   

מבנה הקורס:

מפגש פתיחה: היכרות

הרצאה: ניתוק מההקשר ומטמורפוזה

מתן תרגיל 

מפגש מס' 2: הגשה 

הרצאה: "סטיל לייף"- גוף ללא גוף 

מתן תרגיל

 

מפגש מס' 3: 

מפגש מעשי 

למידת טכניקות עבודה ושימוש בחומרים 

 

מפגש מס '4: 

הגשה 

הרצאה: דיוקן- בעקבות יצירת אמנות 

מתן תרגיל 

מפגש מס' 5: 

הגשת עבודות 

הרצאה: " מושג היופי חלק א ": דימוי גוף, מגדר וגילנות 

מתן תרגיל 

 

מפגש מס '6: 

הגשת עבודות 

המשך נושא- הרצאה: " מושג היופי חלק ב" 

מתן תרגיל  

 

מפגש מס '7: 

מפגש מעשי- בעקבות יצירת אמנות 

 

מפגש מס' 8: 

הגשת עבודות 

הרצאה: "דיוקן עצמי" תוך התייחסות לנושאים הנלמדים  

מתן תרגיל

96234630_674902733286699_329696000471990

כיתת אמנית

*הסילבוס כפוף לשינויים בהתאם להתפתחות השיעורים ולהחלטות מקצועיות

sagit_ logo final-01.png
bottom of page