top of page
נעם.jpg
כיתת אמנית אורך 2.jpg

מסע אישי דרך המצלמה, במהלכו יבחנו נושאים מסורתיים ועכשוויים הנוגעים בזהות,

מגדר וגוף, באמצעות הצילום המבויים ככלי לביטוי אישי ותרבותי.    

המפגשים יכללו הרצאות, דוגמאות, תרגילים מובנים, ביקורת עבודות, טקסטים וסדנאות.

הסטודנטים יקבלו הכוונה אישית בתהליך בו כל צלמת וצלם יפתחו גוף עבודות בעל אמירה ושפה אישית, ילמדו לדייק את אמירתם ותוצריהם, לתווך אותם לקהל, לבחור באופן מדוייק מתוך חומרי הגלם, לבנות הקשרים, חיבורים וסדרות מצולמות.

בין הנושאים בהם יגע הקורס: צילום אישי וחברתי; צילום מתבונן מול צילום מתכנן; החיבור בין צילום תיעודי למבויים; סוגיות של צילום דיוקן; סוגיות של צילום גוף; ג'נדר; גילנות; מיניות; עירום; שאלות של ייצוג; טאבו; אידיאל היופי; צילום מחקרי ועוד.

הקורס מיועד לנמשכים לעולמות הצילום המבויים, והמחפשים השראה ומסגרת מפרה ליצירה מעמיקה שתמקד אותם בעשייה מתמדת, תעודד לחקר ולניפוץ מחסומים, תנחה ותוביל אותם ליצירת גוף עבודות אישי וייחודי.

16 מפגשים שנתיים בני שלוש וחצי שעות, פעם בשבועיים, בשעות הבוקר

מספר המקומות מוגבל

הקורס מיועד לצלמות ולצלמים בעלות ובעלי שליטה ידנית במצלמה 

כיתת אמנית

sagit_ logo final-01.png
bottom of page