top of page

סילבוס // שנה א

מסלול ביטוי אישי

מפגש 9 :

הגשת תרגיל התבוננות

צילום חברתי חלק א

מתן תרגיל צילום חברתי דוקו

מפגש 10 : הגשת צילום חברתי דוקו

והכוונה להמשך

הרצאת צילום חברתי חלק ב

כיצד עובדים על סדרה

מתן תרגיל סדרה

מפגש 11 :

מפגש מעשי "סדרה מצולמת ":

המשתתפים יקבלו הכוונה ופידבק תוך כדי הצילומים לבנית סדרה אישית בזמן אמת על מנת לסגל "מחשבה סדרתית"

 

מפגש 12 :

הגשת "סדרה מצולמת"

מתן הרצאה: בחירת פרויקט גמר והכנה לפריוויו

מפגש 13 :

פריוויו: הגשה המראה את התהליך אותו עברו המשתתפים מתחילת השנה

ניתוח ההקשרים תוך מציאת שפה חזותית ואמירה אישית

הכוונה לפיתוח פרויקט הגמר האישי

מפגש 14 :

הגשת ביניים של פרויקט הגמר אישי

הצגת רפרנסים רלוונטיים מתולדות הצילום והצילום העכשווי

מתן הכוונה להמשך עשייה

מפגש 15 :

הגשת ביניים של פרויקט הגמר האישי

הצגת רפרנסים רלוונטיים מתולדות הצילום והצילום העכשווי

הנחיה לבניית הסדרה הסופית למפגש המסכם

מפגש 16 :

מפגש סיכום חגיגי

בו יוצג פרויקט הגמר של כל משתתף

מבנה הקורס:

מפגש 1 :

מפגש פתיחה והצגת התהליך ומבנה הקורס

מתן תרגיל פתיחה אישי

מפגש 2 :

הגשת עבודות הכוונה והנחיה אישית

הרצאה "המרחב הביתי"

מתן תרגיל בנושא

מפגש 3 :

הגשה "המרחב הביתי"

הרצאה: צילום אובייקט אישי

ושימוש באור טבעי

 

מפגש 4 :

הגשת "אובייקט אישי"

הכנה למפגש המעשי

מפגש 5 :

מפגש מעשי בו אלמד על שיטות העבודה וההתבוננות שלי בסטודיו

אדריך ואדגים עבודה באור טבעי

 

מפגש 6 :

הגשת עבודות

הרצאה: "דיוקן חלק א'" פיענוח מבט-הבעה-תנוחה שיטות הארה שימוש בלוקיישן אינטראקציה

הכנה למפגש מעשי "צילום דיוקן בסביבה"

מתן עבודת "דיוקן אישי"

 

מפגש 7 :

מפגש מעשי בו יתנסו המשתתפים

בצילום דיוקן מבוים

מימוש הכלים שניתנו

מהתאוריה לפרקטיקה

 

מפגש 8 :

הגשת "דיוקן אישי" והכוונה להמשך

הרצאה: "דיוקן חלק ב'" ותרגיל התבוננות

מתן תרגיל

אוהד קב כיתת אמנית א.jpg

*הסילבוס כפוף לשינויים בהתאם להתפתחות השיעורים ולהחלטות מקצועיות

sagit_ logo final-01.png
bottom of page