top of page

לימודי צילום המתמקדים בגיבוש שפה אישית בתוך הצפת הדימויים בה אנו חיים. מסע אישי עשיר הכולל הרצאות, תרגילים, הכוונה וליווי לרכישת כלים לשימוש במצלמה ככלי לביטוי אישי ולפיתוח הזהות הצילומית של כל אחת ואחד. 

המרחב לצילום ואמנות, תל אביב

sagit_ logo final-01.png
bottom of page